Lov na dírkách v zimě

Prověření ve smyslu § 3 odst, 2 zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráže, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství) (dále jen zákon) k odlovu ryb na udici.

Místní organizace ČRS Trutnov, IČ: 13586394, sídlem P.O. Box 40, 54101 Trutnov (dále jen „rybníkář“) hospodařící v souladu s § 3 odst. 1 zákona na zvláštním rybochovném zařízení (pstruží líheň a sádky) na pozemcích v k.ú. Lhota u Trutnova ve vlastnictví rybníkáře – č. produkčního zařízení akvakultury CZ13586394 pověřuje v souladu s ust, § 3 odst. 2 zákona k odlovu ryb na udici ve zvláštním rybochovném zařízení na poz. parcele č. 269/1 k. ú. 681237 Lhota u Trutnova (výtažník)

Podmínky pro odlov ryb na udici:

 • poplatek za lov je 250 Kč na den, v této ceně si může pověřenec ponechat 3 kusy lososovitých ryb do 40 cm
 • cena za ulovenou a ponechanou trofejní lososovitou rybu nad 45 cm je 165 Kč/kg
 • rybu, kterou si pověřenec chce ponechat, usmrtí a nechá ji na ledu. ryba se nesmí ponechávat žívá v připravené nádobě
 • po ponechání 3 kusů lososovitých ryb končí denní lov
 • lov na vlastní nebezpečíLov na dírkách
 • pověřenec je povinen dbát pokynů obsluhy – rybníkáře
 • lov je povolen na 1 prut (pouze osobě, jíž bylo vydáno oprávnění) s povolenou nástrahou s jednoháčkem bez protihrotu v max. množství 1 ks na návazcích
 • zákaz lovu na mrtvou či živou rybu a žížaly
 • pověřenec je povinen mít při lovu vyprošťovač háčků, měřidlo a podběrák
 • ulovené ryby musí být zbaveny nástrahy přímo v dírce či připravené nádobě
 • je zakázána manipulace s rybou na ledě či sněhu !!! Ulovenou rybu vytaženou na led nelze bez obsluhy rybníkáře pustit zpět, ryba musí být ihned usmrcena !!!
 • každou rybu, kterou si chce pověřenec ponechat, předloží ihned po skončení lovu ke kontrole
 • ryby určené k ponechání nelze během lovu měnit
 • kuchání ryb je povoleno pouze v čistírně ryb po zvážení, úhradě a domluvě s obsluhou
 • parkování je povoleno pouze na vyhrazeném parkovišti u silnice mimo areál rybí líhně
 • je zakázáno na led odhazovat odpadky a nedopalky od cigaret
 • rybníkář má právo při odchodu pověřence zkontrolovat jeho zavazadlo
 • hájené ryby musí být zbaveny nástrah přímo v dírce či v připravené nádobě
 • max díra 18 cm

LOVENÉ RYBY

 • Pstruh duhový
 • Siven americký
 • Kapr obecný

HÁJENÉ RYBY

 • Pstruh duhový zlatá forma
 • Pstruh potoční
 • Lipan podhorní