Revíry

Revír: 451 067 Pilníkovský potok 3

Typ: mimopstuhový
Rozloha: 18,3 ha
Organizace: MO Trutnov

Revír tvoří nádrž:
1. Bojiště III (nejspodnější) v k. ú. Prostřední Staré Buky 9,5 ha
V úseku přítoku napájecí nádrže je v délce 100 m po obou stranách chráněná rybí oblast –
lov ryb zakázán – vyznačeno tabulemi. Na celém revíru je zákaz používání bójí pro označování krmného místa. Zákaz vjezdu na lesní a polní cesty.
K revíru patří podrevíry:
2. Bojiště II – (koupaliště Dolce) v k.ú. Oblanov 8,0 ha
Na koupališti je stanovena výjimka a upravují se podmínky pro lov ryb dle koupací sezóny takto:
a) od 15.6. do 31.8. je lov povolen v této době: od 4.00 do 8.00 hodin a od 19.00 do
24.00 hodin letního času
b) od 1.9. do 15.9. od 6.00 do 9.00 hodin a od 17.00 do 22.00 hodin letního času.
c) mimo dobu uvedenou pod bodem a-b, dle rybářského řádu
d) v prostoru začátku koupaliště po kbel na hrázi ve směru přes pláž je zákaz lovu ryb – vyznačeno tabulemi
e) zákaz lovu z mola
f) na rybníku je zákaz krmení a vnadění (vzhledem ke kvalitě vody v koupališti)
g) lov dravců povolen pouze na umělé nástrahy
3. Volanovský v k.ú. Volanov 0,8 ha
Na nádržích Bojiště II,, Bojiště III a Volanovský je stanovena horní míra kapra 65 cm. Ulovený kapr, jehož míra přesáhne 65 cm, musí být co nejšetrněji vrácen zpět do vody v místě ulovení. Vnadit a nahazovat nástrahy a lovit ryby je povoleno pouze ze břehu.

4. Nebe Vlčice 2,44
K rybníku Nebe je zákaz vjezdu motorových vozidel po polních a lesních cestách. U přítoku je po obou stranách vyhlášená chráněná rybí oblast – lov ryb zakázán – vyznačeno tabulemi.

Revír: 453 040 Ličná 1

Typ: pstruhový
Rozloha: 20 km 10 ha
Organizace: MO Trutnov
Od vtoku do Úpy v Poříčí u Trutnova až po soutok s Lapertickým potokem, část potoka Sněžný od nádrže do Líčné, přítoky jsou chovné – lov ryb zakázán. Od vtoku do Úpy po soutok s Voletínským potokem je vyhlášená chráněná rybí oblast – lov ryb zakázán.

K revíru patří nádrž:
Na Sněžném potoce v k.ú. Prkenný Důl 1,5 ha
Přítoky jsou chovné – lov ryb zakázán.

 

Revír: 453 068 Petříkovský potok 1

Typ: pstruhový
Rozloha: 9 km 3 ha
Organizace: MO Trutnov
Od vtoku do Úpy v Poříčí u Trutnova až k pramenům. Celý revír je chovný – lov ryb zakázán.

Revír: 453 069 Pilníkovský potok 1

Typ: pstruhový
Rozloha: 18 km 7 ha
Organizace: MO Trutnov
Od vtoku do Labe u Nových Zámků až k pramenům. Přítoky jsou chovné – lov ryb zakázán. K revíru patří Starobucký potok po soutok s potokem Dolnickým. Od mostu silnice Pilníkov – Vlčice až k pramenům je chráněná rybí oblast – lov ryb zakázán.

K revíru patří nádrže – podrevíry:
1. Vlčice-Hrádeček(Peklo III) v k.ú. Hrádeček 1,1 ha

Revír: 453 083 Úpa 5

Typ: pstruhový
Rozloha: 15 km 35 ha
Organizace: MO Trutnov
Od ústí Lhoteckého potoka do Úpy v Poříčí u Trutnova až k silničnímu mostu
silnice Trutnov – Jánské Lázně v k.ú.Svoboda nad Úpou. Na úseku v Trutnově
od nového mostu u zimních lázní k novému mostu u ČD je vyhlášená
chráněná rybí oblast – vyznačeno tabulemi – lov ryb zakázán. Od 1.9. zákaz
brodění od nového mostu u ČD po starý silniční most silnice Trutnov – Jánské Lázně v k.ú.Svoboda nad Úpou. Potoky Petříkovský a Líčná do revíru nepatří – jsou samostatnými revíry.

K revíru patří nádrž:
2. Za Komínem 1 ha