Líheň Petříkovice


Dne 10. dubna byl sepsán pamětní spis o tom, že pan Josef Vlček se vzdává národní správy nad pstruhovou líhní ve Lhotě u Trutnova a předává tuto našemu rybářskému spolku. Na líhni poté spoustu let hospodařilo rybářské družstvo s různými výsledky. Až v roce 1961 došlo k jeho konečné likvidaci. Celý objekt líhně byl odkoupen naší organizací a od té doby na tomto zařízení nepřetržitě hospodaříme..

Organizace líheň převzala v dost zchátralém stavu a bylo na ní třeba vykonat spousta práce. Vlastní líheň byla zprovozněna ve sklepních prostorách objektu. Byly obnoveny rozvody vody, elektrické energie a instalováno nové osvětlení. V areálu byly vybudovány betonové sádky, výtažníkový 6ti-arový rybník, 6 příkopových rybníků, betonové požeráky na sádkách, přebudován filtr, odbahněn nápustní rybník i další sádky. Došlo k výměně starého a již nevyhovujícího hlavního převaděče vody za nový. Díky členům organizace se tato akce v hodnotě 150 000 Kč zvládla za dva dny. Dále byla vybudována nová kanalizace, vystavěna asfaltová příjezdová cesta, opraven most přes Petříkovický potok a celý areál oplocen.

V investiční činnosti byly vystavěny dvě budovy pro skladové hospodářství MO a líhně, včetně dílny. Stávající budova byla zcela zrekonstruována. Nyní je v ní klubovna a společenská místnost sloužící k jednáním a chůzím MO.

výstavba sádek 1

Výstavba sádek 2

Pro líhnutí byly zakooupeny nové laminátové žlaby, včetně aparátů a vybavení. Tímto způsobem se zvýšila kapacita líhně z 600 000 ks na 1 200 000 ks, aniž by bylo potřeba rozšířit její prostory. U pstruha obecného se však nedaří zvýšit kapacitu chovu nad 50 % z důvodu nedostatku generační ryby, která nebyla dovážena z obavy před zavlečením plísní a infekcí. I u našich ryb se vyskytují. Práce na líhni nekončí. Mimo samotné vytírání ryb, starostí o jikry a později o plůdek, je stále co zlepšovat, udržovat a opravovat. Zajistit chod líhně není snadné. Je nutno ryby v sádkách krmit a udržovat v činnosti přivaděče vody. Co jen nadělaly starostí zimy! Hlavní převaděč neustále zamrzal. To vše se ale dařilo díky obětavosti, která hraničila až s nadšením, personálu líhně překonat. Věnují jí všechen svůj volný čas, kdy ostatní členové sedí v poklidu u vody.