ZAHÁJENÍ ČINNOSTI Rybářského kroužku ELDORADO při ZŠ Mládežnická

Více informací ZDE:

Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem ZAHÁJENÍ ČINNOSTI Rybářského kroužku ELDORADO při ZŠ Mládežnická

BRIGÁDA – PEKLO

ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ – MO  TRUTNOV

Místní skupina č.7 – PEKLO

POŘÁDÁ

BRIGÁDU

dne 3. října – od 7:30 hod.

2020 „ výlov Peklo č. 1“

Sraz na hrázi nebo u stanoviště – bouda

Vhodné oblečení, „broďáky“, atd.

manipulace:

„práce s rybou a s vodou

Odchází se z výlovu až po vyhlášení ukončení akce.

(musí se také uklidit a zabezpečit rybník)

 

                                                                                                                         Výbor MS č.7 – Peklo

Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem BRIGÁDA – PEKLO

INFORMACE O TRADIČNÍCH RYBÁŘSKÝCH ZÁVODECH DOLCE u TRUTNOVA

Sobota 19. září 2020

Více informací ZDE:

Rubriky: Závody | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem INFORMACE O TRADIČNÍCH RYBÁŘSKÝCH ZÁVODECH DOLCE u TRUTNOVA

ZÁKAZ RYBOLOVU 19.9.2020

ZÁKAZ RYBOLOVU

19. září 2020

Dolce – areál Severka

Vymezeno informačními tabulkami

Vymezení doby zákazu:

Od 4:00 hod. …… do 16:00 hod.

PETRŮV ZDAR

Povoleno: Výbor ČRS z.s. MO Trutnov

PDF ke stažení

Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem ZÁKAZ RYBOLOVU 19.9.2020

Stanovisko Ministerstva zemědělství k posuzování prokazování odborné způsobilosti k výkonu rybářského práva a k výkonu práva myslivosti v době nouzového stavu

(vyhlášeného Usnesením vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, pro územní České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru na území České republiky)

Z důvodu omezení pohybu osob i činnosti řady institucí ze zdravotních důvodů se doporučuje aplikovat následující postup:

1.     Prokazování odborné způsobilosti k výkonu rybářského práva

Osoby, jimž skončila platnost rybářského lístku po dni 1. března 2020, mohou během nouzového stavu na území České republiky vykonávat rybářské právo (lovit ryby)                  a prokazovat odbornou způsobilost k výkonu rybářského práva i nadále tímto neplatným dokladem.

2.     Neprojednání přestupků na úseku státní správy rybářství

Příslušné správní orgány (včetně rybářské stráže) upustí od projednání přestupků, jejichž skutkovou podstatou je porušení povinnosti mít u sebe platný rybářský lístek podle § 13 odst. 7 zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), a došlo k nim po 1. březnu 2020.

3.     Prokazování odborné způsobilosti k výkonu práva myslivosti

Osoby, jimž skončila platnost loveckého lístku po dni 1. března 2020, mohou během nouzového stavu na území České republiky vykonávat právo myslivosti (lovit zvěř)                          a prokazovat odbornou způsobilost k výkonu práva myslivosti i nadále tímto neplatným dokladem.

4.     Neprojednání přestupků na úseku státní správy myslivosti

Příslušné správní orgány (včetně myslivecké stráže) upustí od projednání přestupků, jejichž skutkovou podstatou je porušení povinnosti mít u sebe platný lovecký lístek podle § 46 odst. 1 zákona č. 499/2001 Sb., o myslivosti, a došlo k nim po 1. březnu 2020.

Uvedená opatření lze aplikovat pouze po dobu trvání nouzového stavu.

Ministerstvo zemědělství současně upozorňuje příslušníky rybářské stráže a myslivecké stráže na stanovisko Ministerstva vnitra ze dne 20. 3. 2020 (Stanovisko Ministerstva vnitra k posuzování prokazování totožnosti občanským průkazem, cestovním pasem a řidičským průkazem v době nouzového stavu), podle kterého občané, u nichž v občanském průkazu nebo v cestovním pase skončila doba platnosti těchto dokladů po dni 1. března 2020, mohou na území České republiky prokazovat svoji totožnost i nadále těmito neplatnými doklady.  Je-li občan držitelem alespoň jednoho platného dokladu (občanský průkaz, cestovní pas nebo řidičský průkaz) upřednostňuje se prokazování totožnosti některým z těchto stále platných dokladů. Ministerstvo zemědělství doporučuje strážím, při užití jejich oprávnění požadovat od kontrolovaných osob prokázání jejich totožnosti, aplikovat stanovisko Ministerstva vnitra.

Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Stanovisko Ministerstva zemědělství k posuzování prokazování odborné způsobilosti k výkonu rybářského práva a k výkonu práva myslivosti v době nouzového stavu