Brigády

Termíny brigád na rok 2018 na líhni MO v Petříkovicích

     
     
     

Přineste si pracovní oděv a vhodnou obuv.

Ženy a osoby se sníženou pracovní povinností si mohou splnit svoji členskou povinnost při organizaci závodů na Dolcích (nutno se přihlásit u jednatele MO na mobilní lince:+420 603 829 774).

Pravidla

1) Počet brigádnických hodin je rozdělen podle věku:

věk 18 – 65 15 hodin
věk 16-18 10 hodin
ženy 7,5 hodin

2) Invalidním důchodcům, kteří požádali z důvodu nemoci o snížení počtu brigádnických hodin, předložili potvrzení ze Sociální správy (např. průkaz ZTP) a výbor jejich žádost schválil, je stanoveno 10 hodin. O toto je možné požádat pouze u jednatele MO osobně, ne přes jiné osoby.
3) Věková hranice brig. povinností je 65 let včetně.
4) Sazba za neodpracovanou brig. hodinu je 100,- Kč.
5) Brigády je nutné splnit do 31.10.2017. Úhrady neodpracovaných brig. hodin se musí provést do 30.11.2017.
6) Člen, který chce brig. hodiny zaplatit a nahlásí se jako plátce brigád, má v případě uhrazení do 15.10.2017 slevu 20 % (na rok 2018).
7) Úhrady plateb na účet MO č.ú. 175 763 595 / 0300, variabilní symbol = číslo členské legitimace.